SL
SL EN HR

Peči za pekarsko industrijo, z ogrevanjem na termo olje

Termalno olje je zaradi izredne energetske učinkovitosti, cenjen medij za ogrevanje proizvodnih peči v pekarski in konditorski industriji.

V področju temperatur, ki jih uporabljamo za peko, se termalno olje nahaja v tekočem agregatnem stanju ob normalnem zračnem tlaku. Vodenje olja kot medija po sistemu, ter regulacija temperature, poteka s pomočjo črpalk, mešalnih ventilov ter senzorjev, ki jih upravlja centralni računalniški sistem.

Iz tega razloga je možna gradnja pekarskih peči z velikim številom etaž in velikimi pečnimi površinami na relativno majhnem tlorisu.

V termo oljnih pečeh z lahkoto dosegamo temperature peke 280°C, pri čemer je potrebna temperaturna razlika za prenos energije z ogrevalnega medija le 15 K.

Prenos toplote na izdelke je zato izredno nežen, izsuševanje med peko je minimalno, skorja ostaja sočna, pa tudi svežina pečenih izdelkov traja dlje.

teh-term-olje-sl-23

Princip delovanja peči z ogrevanjem na termalno olje

Sistem termo oljne peči lahko na enostaven način ponazorimo s hišnim centralnim ogrevanjem, le da v primeru peči  namesto vode, po sistemu kroži posebno, temperaturno stabilno olje. Olje ogrevamo v dislociranem centralnem ogrevalnem kotlu, od koder ga črpalke po ceveh poganjajo do grelnih plošč v peči, ki si jih predstavljamo kot nekakšne radiatorje.

Toplota za peko se prenaša s sevanjem ogrevalnih plošč, v katerih  kroži vroče termalno olje. Ogrevalne plošče se nahajajo pod podom in na stropu posamezne  pečne etaže. Iz peči se olje vrača v centralni ogrevalni kotel na dogrevanje.

Napeljavo olja med ogrevalno centralo in pečmi imenujemo primarni tokokrog. Napeljava neposredno na peči se imenuje primarni tokokrog. Skupina ogrevalnih teles v peči, ki je vključena v isti sekundarni tokokrog, deluje pri isti temperaturi. V praksi to pomeni, da ima ena sama peč lahko več temperaturnih režimov.

Prerez sistema peči z ogrevanjem na termo olje
Prerez sistema peči z ogrevanjem na termo olje

Izbira ustreznega sistema peči na termalno olje, je odvisna od specifičnih zahtev proizvodnje.

Statične etažne pekarske peči na termalno olje, so na voljo v izvedbah do 12 pečnih etaž, ter pečno površino do 60 m2 na enoto.

Za polnjenje in praznjenje etažnih peči, uporabljamo naprave za avtomatsko polnjene in praznjenje.

Ena sama naprava obvladuje več peči v eni, tako imenovani, bateriji etažnih peči in omogoča  fleksibilno delo ob minimalnem fizičnem naporu.

Etažne peči na termo olje z napravo za polnjenje in praznjenje
Etažne peči na termo olje z napravo za polnjenje in praznjenje

Thermo-roll, statične peči na vozičke, ogrevane s termalnim oljem, so primerne za peko izdelkov na pladnjih.

Manipulacija z izdelki je podobno enostavna, kot pri običajnih rotacijskih pečeh, vendar pa je atmosfera v thermo-roll  pečeh mirna, podobno kot v etažnih pečeh.

Peka izdelkov v pečeh thermo-roll, poteka s pomočjo sevalne toplote grelnih teles, ki so v peči nameščena v obliki etaž. Voziček za uporabo pladnjev v peči thermo-roll, je konstruiran tako, da ga preprosto zapeljemo med grelna telesa peči: eno grelno telo se nahaja tik pod pladnjem, drugo pa v določeni višini nad izdelki.

Zanimive so tudi posebne izvedbe thermo-roll peči s kamnitimi etažami. Polnimo jih s pomočjo poteznih aparatov tako, da se izdelki pečejo direktno na kamnitih ploščah.

Učinek peke je pri tem še bolj podoben peki v klasičnih etažnih pečeh, kjer se toplota na izdelke prenaša s sevanjem vročih površin ter direktnim stikom izdelka z vročim kamnitim podom.

Statična peč na termo olje HEUFT Thermo-roll
Statična peč na termo olje HEUFT Thermo-roll
Statične peči na termo olje polnimo s posebnimi vozički
Statične peči na termo olje polnimo s posebnimi vozički
Posebne izvedbe peči Thermo-roll omogočajo peko na kamnitem podu
Posebne izvedbe peči Thermo-roll omogočajo peko na kamnitem podu
Izvedbe z avtomatiziranim polnjenjem peči Thermo-roll
Izvedbe z avtomatiziranim polnjenjem peči Thermo-roll
Rogljički iz  peči Thermo-roll
Rogljički iz peči Thermo-roll

Za popolnoma avtomatiziran način peke, so primerne pretočne peči na termalno olje

1_Tunelske, ali 1-etažne pretočne peči na termalno olje, se uporabljajo za peko velikih šarž izdelkov, direktno s proizvodne linije. Projektirajo se glede na individualne zahteve proizvodne linije, v skladu z dimenzijami izdelkov ter zahtevanim potekom peke.

Možne so velike pečne površine do 240 m2 ob dolžinah transporterja do 60 m. Poraba prostora je zaradi izrednih dolžin peči pri večjih kvadraturah seveda večja, vendar izredne toplotna kapaciteta termalnega olja,  odtehta svoje.

2_Več etažne pretočne peči na termo olje, so v smislu pretočnega načina proizvodnje podobne tunelskim, vendar se od njih glede na način delovanja in veliko fleksibilnost uporabe, tudi bistveno razlikujejo.

Z njimi dosegamo največje pečne površine na majhnem tlorisu. Možne so izvedbe z dvema do dvanajst pečnimi etažami ter do 350 m2 oziroma do 600 m2 pečne površine, glede na širino transporterja in število etaž.

Vsaka etaža je samostojna konstrukcijska enota in praktično samostojna peč, z lastnim režimom peke in neodvisnim pogonom transporterja. Etaže so dobro izolirane in montirane druga nad drugo tako, da se prosto raztezajo glede temperaturo, pri čemer  ne vplivajo druga na drugo.

1-etažna pretočna peč na termo olje HEUFT
1-etažna pretočna peč na termo olje HEUFT
Več etažne pretočne peči HEUFT, velika površina na majhnem tlorisu
Več etažne pretočne peči HEUFT, velika površina na majhnem tlorisu

Ogrevalna centrala

Ogrevalna centrala je samostojna enota, ločena od peči, ki peči oskrbuje z vročim, tekočim ogrevalnim medijem. Namestimo jo v prostor, ločen od peči, prednosti take postavitve pa so:

  • peči nimajo kurišč, v pekarni ni hrupa, ki ga povzročajo gorilniki
  • en gorilnik oskrbuje eno ogrevalno centralo in s tem več peči, kar pomeni, da imamo posledično v pekarni precej manj gorilnikov
  • gorilnik v posebnem prostoru ni izpostavljen negativnim dejavnikom (moka, vlaga, visoke temperature), kar ugodno vpliva na zanesljivost delovanja in življenjsko dobo.

Ogrevalne centrale za termo olje, ogrevamo z običajnimi gorivi (plin, kurilno olje, biomasa). Na voljo so različne zmogljivosti central, da lahko za vsako postavitev izberemo model, ki optimalno ustreza energetskim potrebam priključenih peči. Možno je tudi, da ogrevalno centralo že v prvi fazi načrtujemo za naknadno povečanje zmogljivosti, ko bomo potrebovali dodatno pečno površino.

Ogrevalna centrala je zasnovana tako, da se trenutna zmogljivost ravna po trenutnih energetskih potrebah priključenih peči. Če na primer obratuje samo ena izmed priključenih peči, bo centrala obratovala z zmogljivostjo, potrebno za zadostitev energetskih potreb vključene peči. Olje v sistemu se tako ne ogreva brez potrebe, kar pripomore k daljši uporabnosti in manjši porabi energije.

Ogrevalna centrala HEUFT, racionalna poraba energije
Ogrevalna centrala HEUFT, racionalna poraba energije