SL
SL EN HR

Čistoča je pomembna

ODLIČNA HIGIENA v celotnem procesu proizvodnje živil

Neustrezna higiena ne ogroža samo zdravja zaposlenih v proizvodnji in kupcev živilskih izdelkov, ampak ima tudi ekonomske posledice za podjetja.

Higiena mora biti osnovno vodilo pri načrtovanju novih strojev in linij ter uvajanju novih proizvodnih tehnologij.

Koncept ODLIČNE HIGIENE strojev za živilsko industrijo, temelji na petih elementih:

 • 1. Higiensko neoporečni sestavni deli in postopki izdelave strojev
 • 2. Optimalno čiščenje (suho / vlažno)
 • 3. Popoln nadzor nad procesi čiščenja in zagotavljanja higiene
 • 4. Zagotavljanje visoke varnosti hrane
 • 5. Izkušnje na področju higienskih zahtev

Ob izbiri nove tehnološke opreme je potrebno temeljito preveriti tehnične lastnosti ki vplivajo na vzdrževanje higiene.

 • Naprave naj bodo izdelane v skladu s standardi HACCP.
 • Sestavni deli, ki med proizvodnjo prihajajo v stik z živilom, naj bodo izdelani iz visoko kvalitetnih nerjavečih jekel in drugih ustreznih materialov, ki so dovoljeni za uporabo v živilski industriji.
 • Materiali iz umetne mase naj bodo v določeni signalni barvi (modra).
 • Naprave naj bodo izdelane tako, da nimajo ostrih ter t.i. »mrtvih« kotov« ter težko dostopnih predelov, kjer bi se lahko nabirala umazanija.
 • Površine naj bodo gladke, zaokrožene, brez ostrih robov.
 • Elementi za dovajanje vlage ali materialov za posipanje izdelkov z moko, semeni, naj bodo koncipirani tako, da bo dovajanje sekundarnih tehnoloških surovin v proizvodni proces potekalo ciljano, samo na izdelke, na pa tudi na transporterje oz. druge predele proizvodnih linij in naprav.
 • Transportni trakovi naj bodo montirani na način, da jih je možno popustiti ter očistiti dele pod njimi. Potekajo naj tako, da ne prihaja do drgnjenja in obrabe materialov, ki bi lahko zašli v izdelke.
 • Trakovi naj bodo na robovih po možnosti zaprti, kar preprečuje razvoj mikroorganizmom na kritičnih delih.
 • Pogonski deli naj bodo ločeni od delov naprave, ki prihaja v stik z živilom.
 • Sestavni deli proizvodih linij, predvsem komponente, v katerih se obdelujejo hitro pokvarljive surovine, naj bodo enostavno snemljivi (dozatorji, orodja, posipalci…), da se jih lahko hitro in enostavno očisti, po možnosti pod tekočo vodo.
 • Voda in moka skupaj tvorita klej, ki ga težko odstranimo. Preostanke vode, ki ostane po čiščenju, je potrebno dobro posušiti.
 • Fermentorji za proizvodnjo predtesta, naj bodo izdelati na način, ki omogoča temeljito čiščenje in pranje z detergenti in pod tekočo vodo. V primeru industrijske uporabe, priporočamo izvedbo s sistemi za avtomatsko čiščenje in pranje (CIP, PIG).
 • Vgrajeni elektro sklopi proizvodnih naprav (stikala, senzorji, kabli,..) naj bodo po možnosti zaščiteni pred pršenjem vode.
 • Za nego in vzdrževanje naj se uporabljajo le maziva, ki so predvidena za uporabo v živilski industriji.


ZAUPANJE JE DOBRO, NADZOR JE BOLJŠI

 • Nadzor izvajanja higienskih ukrepov v proizvodnji naj bo reden in temeljit.
 • Nekateri proizvajalci tehnološke opreme nudijo rešitve za nadzor procesov čiščenja posameznih naprav oz. sklopov naprav v obliki programske opreme, ki je integrirana v upravljalni sistem proizvodne linije oz. posamezne komponente.
 • Preko uporabniških pravic, se vsak uporabnik stroja/linije lahko prijavi v program, ki ga vodi po protokolu čiščenja.
 • Za izvajanje nadzora in kakovosti čiščenja, lahko v vsakem trenutku prikličemo določen proces čiščenja, sam protokol pa lahko tudi natisnemo.