HR
SL HR

Rashladna tehnika za pekare

Izbor odgovarajućeg sistema za hlađenje i smrzavanje, omogućuje bolju organizaciju rada u pekari ili slastičarnici, olakša planiranje proizvodnje i koordinaciju proizvodnje sa prodajom.
S pravilnom upotrebom sustava za hlađenje, noćni rad možemo u velikom omjeru prebaciti  na dnevne satove. Iskorištenost strojeva je bolja, proizvode možemo pripremati unaprijed, smanji se količina starog kruha. Upotreba niskih temperatura za vođenje usporene fermentacije, ima ugodan utjecaj na razvoj arome i ukusa te produženje svježine proizvoda.

Sprave za hlađenje ili smrzavanje, mogu se isporučivati:

  • kao samostalne  kompaktne jedinice
  • montažni sustavi, izrađene po mjeri, na bazi tražene kapacitete i načina vođenja procesa

S obzirom na način upotrebe, na raspoloženju je više vrsta rashladnih sustava:

  • Sustavi za vođenje fermentacije kod niskih temperatura (t. zv. retarderi).
  • Fermentacijski automati, za automatsko vođenje procesa posle završenog oblikovanja proizvoda, do faze zaključene fermentacije u odabranom trenutku slijedeći dan
  • Nisko-temperaturna skladišta za pohranjivanje zapakiranih ili nepakiranih proizvoda
  • Komore za brzo smrzavanje ili t. zv. šok komore
  • Kompaktni modularni ormari za hlađenje ili smrzavanje, za skladištenje proizvoda na limovima u regalima

Više o upotrebi rashladne tehnike u pekarstvu, možete pročitati: OVDJE.