HR
SL EN HR

Electrolux Professional Thermaline kotlovi za kuhanje

Temperatura kuhanja: 25° in 110°C

Modeli:

 • stacionarni ali zakretni modeli
 • na struju ili plin
 • okrugli ili četverokutni modeli
 • kuhanje pod pritiskom

Lastnosti:

 • Brzo, indirektno zagrijavanje; kotao sa duplom stijenom (toplinski plašt), medij za grijanje je voda i para pod pritiskom 1,5 bar, zatvoreni sistem, bez priključka za vodu. Minimalno održavanje.
 • 7 cm hladna zona, niža temperatura ispod gornjeg ruba. Manja opasnost za opekotine.
 • Kotao se može popuniti 100% (plus dodatno 7 cm hladne zone).
 • Robusna konstrukcija, kućište kotla u jednom komadu,nehrđajući čelik AISI316L (DIN 1.14435), otporan prema kiselini i koroziji.
 • Okrugli ili četverokutni kotao omogućava ravnomjernu raspodjelu topline i miješanje sadržaja Temperaturni senzor je u najnižoj mogućoj poziciji, da se može u kotlu pripremiti i najmanje količinu hrane.
 • Zakretni modeli: kotao se može zakrenuti više od 90°, da se može potpuno isprazniti i očistiti.
 • Elektronska regulacija motora za zakretanje, za sprečavanje izlijevanja sadržaja.
 • Opcija: miješalo sa 3 funkcija miješanja; u jednom smjeru, miješanje u dva smjera sa 4 sek. pauze, miješanje u dva smjera sa 16 sek. pauze.
 • Mogućnost kuhanja pod pritiskom (hermetički zatvorenu kuhanje u nasićeni pari, pod pritiskom 0,45 bar), do 70 % kraće vrijeme kuhanja,u usporedbi sa klasičnim kuhanjem, veća nutritivna vrijednost hrane (sadržaj vitamina i minerala) do 80 % ušteda energije u usporedbi sa klasičnim kuhanjem.
 • Sigurnosni ventil za odvajanje pare, u fazi kuhanja.
 • Automatsko snižavanje pritiska, sa kondenzacijom pare, po završetku kuhanja.
 • Regulacija: ekran na dodir – mogućnost memoriranja 1000 programa. Kuhanje u koracima (do 15 koraka u programu)

Electrolux Professional Thermaline kotlovi za kuhanje

Vsi modeli so opremljeni z vodoodoprnim ekranom na dotik.
Vsi modeli so opremljeni z vodoodoprnim ekranom na dotik.
boil-pan-izd

Tehnički podaci za STACIONARNE ČETVEROKUTNE MODELE:

Kapaciteta 80 L * 200 L 300 L 400 L
Temperatura min/max 25 – 110°C 25 – 110°C 25 – 110°C 25 – 110°C
Površina za kuhanje 380 x 550 mm 680 x 550 mm 1080 x 550 mm 1380 x 550 mm
Unut. visina kotla** 460 mm 568 mm 568 mm 568 mm
El. snaga 18,2 kW 30,2 kW 36,2 kW 48,2 kW
El. snaga (na paru) 0,3 kW 0,3 kW 0,3 kW 0,3 kW

*nije na raspolaganju kod modela za kuhanje pod pritiskom
**do izljeva hrane

Tehnički podaci za STACIONARNE OKRUGLE MODELE:

Kapaciteta 60 L 100 L 150 L
Temperatura min/max 25 – 110°C 25 – 110°C 25 – 110°C
El. snaga 12,2 kW 18,2 kW 24,2 kW
El. snaga (na paru, bez miješala) 0,3 kW 0,3 kW 0,3 kW
El. snaga (na paru, sa miješalom) 0,4 kW 0,6 kW 0,6 kW

Tehnični podatki – ZAKRETNI MODELI:

Kapaciteta 60 L 100 L 150 L 200 L 300 L 400 L 500 L
Temperatura min/max 25 – 110°C 25 – 110°C 25 – 110°C 25 – 110°C 25 – 110°C 25 – 110°C 25 – 110°C
El. snaga (bez miješala) 12,2 kW 18,2 kW 24,2 kW 30,2 kW 36,2 kW 48,2 kW 48,2 kW
El. snaga (sa miješalom) 12,5 kW 18,5 kW 24,6 kW 30,6 kW 36,6 kW 48,6 kW 48,6 kW
El. snaga (na paru, bez miješala) 0,2 kW 0,2 kW 0,2 kW 0,2 kW 0,2 kW 0,2 kW 0,2 kW
El. snaga (na paru, sa miješalom) 0,5 kW 0,6 kW 0,6 kW 0,6 kW 0,6 kW 0,6 kW 0,6 kW

Imate pitanje? *Slažem se, da je tvrtka Uršič d.o.o. osobne podatke navedene u obrascu čuva za internu upotrebu i koristi ih za komunikaciju sa mnom u svrhe podnesenog zahtjeva. Korisnik može u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka putem e-pošte ursic@ursic.si