HR
SL EN HR

Ultrazvučni uređaj za rezanje kolača BAKON INLINE

Ultrazvučni uređaj za rezanje kolača BAKON INLINE

Ultrazvočni stroj za rezanje tort in različnih slaščic BAKON INLINE-02

INLINE ULTRASONIC SLICER je stroj za rezanje velikih kapaciteta, za precizno rezanje okruglih i pravokutnih proizvoda

BAKON sprava za rezanje ultrazvukom, vrhunskog je kvaliteta, pouzdana, i precizna, zahvaljujući robusnom sastavu i materijalima visokog kvaliteta. Sprave su brze i precizne, zbog svoje jedinstvene servo tehnologije, sa time, postižu najbolje rezultate.

Napredna programska oprema dozvoljava vam podešavanje ili promjenu parametara na displayu na dodir (dodir ikone)

Karakteristike:

 • Za limove veličine od 100 x 600 i do 800 x 600 mm
 • Više noževa za veći proizvodni kapacitet
 • Više lozinka, za različite nivoje dostupa (veća sigurnost)
 • Modem je ugrađen u spravi – za udaljeni dostup
 • Opremljen sa sigurnosnim poklopcem (Lexan staklo)
 • Revolucionarna jedinica za čišćenje sa UV-C-svjetlom, brine o čišćenju i dezinfekciji
 • LCD display na dodir, na više jezika
 • Samostalna sprava

Opcijski:

 • Čišćenje sa UVC-svijetlom za potpunu dezinfekciju – noževi najprije čiste se vodom sa obe strane, u potpuno vodootpornoj jedinici, zatim strugać skine sve neželjene ostatke; na kraju noževi se suše. Temeljita dezinfekcija vrši se u dvije druge jedinice sa UV-C svijetlom. Potpun ciklus čišćenja traje 20 sekundi
 • Servomatic sprava za obrtanje okruglih proizvoda
 • quick-fit‘ sistem za mijenjanje noževa za efikasno rezanje proizvoda na manjim ili  večim pladnjevima
 • Smart vision‘ tehnologija – sprava automatski prepoznaje proizvod, ne trebate ga birati u programu
 • Lične kartice za sigurnu i brzu prijavu (spriječite neželjenu prijavu sa drugima kodama)
Ultrazvočni stroj za rezanje tort in različnih slaščic BAKON INLINE-03
Ultrazvočni stroj za rezanje tort in različnih slaščic BAKON INLINE-04
Ultrazvočni stroj za rezanje tort in različnih slaščic BAKON INLINE-05
Ultrazvočni stroj za rezanje tort in različnih slaščic BAKON INLINE-06
Ultrazvočni stroj za rezanje tort in različnih slaščic BAKON INLINE-07
Ultrazvočni stroj za rezanje tort in različnih slaščic BAKON INLINE-09
Ultrazvočni stroj za rezanje tort in različnih slaščic BAKON INLINE-10
Ultrazvočni stroj za rezanje tort in različnih slaščic BAKON INLINE-11

Djelovanje:

 • Proizvode slažemo ručno ili pomoči transportne trake na istočnoj strani sprave. Rezanje počne automatski ili dodirom na tipku start.
 • Precizno rezanje izvodi se sa ultrazvučnim noževima, montiranim na servo pogonskom mostu iznad tekuče trake. Servo pomicanje ploče za rezanje omogućuje razrez na različite porcije.
 • Programiranje stroja izvodi se na LCD dispayu u bojama, na dodir. Različite parametre, kao napr. broj porcija, brzina rezanja, dimenzije i rubovi, mogu se jednostavno podešavati ili mijenjati. Kapacitet rezanja je različit, zavisno od dimenzije i traženog oblika kao i količine porcija. Prilagođava se na displayu na dodir.

Tehnički podaci:

MODEL BAKON INLINE
Radna visina 950 mm
Rezilo 315 mm, izvedba polovični val
Napon 3×400 VAC + PE uzemljenje, 50 Hz
Snaga 6 kW
Potrošnja zraka +/- 50 L/min kod 6 bar
Kapacitet zavisi od dimenzije proizvoda i željenog oblika te veličine porcija
Veličina limova do 800 x 600 mm sa intervalom čišćenja (sa UV-C svjetlom) od 20 sekundi

Imate pitanje? *Slažem se, da je tvrtka Uršič d.o.o. osobne podatke navedene u obrascu čuva za internu upotrebu i koristi ih za komunikaciju sa mnom u svrhe podnesenog zahtjeva. Korisnik može u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka putem e-pošte ursic@ursic.si