HR
SL HR

Fermentacijske komore za pekare

Za optimalne i ponovljive uslove fermentacije, u svakoj pekarskoj proizvodnji neophodno je osigurati zatvoren i izoliran prostor, odnosno fermentacijsku komoru, u kojoj je moguće kontrolirati temperaturu, vlagu i vrijeme.
Optimalna temperatura fermentacije za proizvode, koji fermentiraju slobodno na limovima, je 30° do 32°C kod 70 – 75% relativne zračne vlage. Za proizvode, koji fermentiraju u modelima, relativno vlažnost podignemo na 75 – 80%.

Izvedba fermentacijske komore planira se individualno, za potrebe proizvodnje.

Kapaciteta fermentacijske komore, odredi se s obzirom na kapacitetu pećnica u pekari i potrebno vrijeme fermentacije.

Osim toga, kod planiranja izvedbe komore, potrebno je uzeti u obzir parametre proizvoda i radnog prostora, na primjer:

  • na koji način se vrši fermentacija: na limovima, poteznim aparatima, korbicama
  • dimenzije radnog prostora
  • karakteristike poda pekari
  • klimatski uslovi u prostoru