SL
SL EN HR

Starter kulture za pripravo kislega testa DIOStart®

Ko se odločimo za uvedbo predtesta v proizvodnjo, je na prvem mestu potrebno določiti, kaj od tehnologije pričakujemo, katere izdelke želimo spremeniti in kako. Proces je najbolje izbrati ciljano, z mislijo na končni rezultat.
Predpogoj za dosego zastavljenega cilja pa je razumevanje in pravilno vodenje fermentacije, ki daje želene, zanesljive in ponovljive rezultate.

Nekateri se odločijo za pripravo predtesta na tradicionalen način, brez dodatka starterjev in izkoriščajo delovanje naravne mikrobne asociacije moke. Ob vzpostavitvi ustreznih pogojev, strogih higienskih ukrepih in ob upoštevanju možnih zunanjih vplivov,  je to seveda izvedljivo. Vendar nikoli ne moremo povsem izključiti vpliva kondicije in spremenljive sestave mikrobiološke združbe, ki je podvržena vplivom okolice vse od polja pa do našega mešalca.

Vir tujih mikroorganizmov so lahko tudi preostale surovine, pa tudi oprema in okolica. Ob vzpostavitvi določenih pogojev, tuji mikroorganizmi prevladajo in s svojim delovanjem negativno vplivajo na okus in fizikalno kemijske spremembe predtesta.

Za popoln nadzor, zanesljivo vodenje procesa in ponovljive rezultate v pekarski proizvodnji, priporočamo uporabo selekcioniranih mikrobioloških kultur ali starterjev.

Naše starterje, DIOSNA DIOStart, odlikuje odlična kondicija. Na voljo je več različnih vrst, za različne namene in okuse ter obdelavo različnih vrst moke. Vsi po vrsti imajo BIO certifikat.

Predtesto je pisani živi svet v malem. Če ga pravilno razumemo, nam hvaležno vrača.