SL
SL EN HR

Naprave za hlajenje vode

Naprave za hlajenje vode so pomemben faktor kakovosti izdelkov v pekarski in slaščičarski proizvodnji

Temperatura vode, ki jo v proizvodnji različnih pekarskih in slaščičarskih izdelkov dodajamo v zames,  igra bistveno vlogo pri razvoju testa,  vpliva na potek mikrobioloških procesov, ki potekajo v testu ter v nadaljevanju tudi na oblikovanje strukture testa ter končnih izdelkov.

Ko z mešanjem vroče in vodovodne vode direktno iz vodovoda,  ne moremo doseči želenih rezultatov,  predvsem v poletnih mesecih, priporočamo uporabo ustrezne naprave za hlajenje vode, ki jo priključite na vaš dozator vode.