Ursic logo NOVI OBREZAN

 

tel: +386 (0)4 29 273 20
gsm: +386 (0)31 309 597
e-pošta: ursic@ursic.si

 

DELOVNI ČAS: 
pon-pet 8:00-16:00
SERVIS gsm:
+386 (0) 41 774 827

 

80 godina tehnologije koja je promjenila pekarstvo...

Sve samo na vrući zrak? Revolucionarni sistem pečenja, koji budi čudenje!

alois

Osnivać tvornice DEBAG, g. Alois Paul Linder več je u 1936 godini znao, da če u budučnosti energija u pekarstvu igrati značajnu ulogu. Zbog toga počeo je razvijati tehnologiju pečenja, koja bazira na redovitom mjenjanju smjere kretanja zraka, koji se zagrijava u ložištu. Ova posebna tehnologija, koja se je tekom godina izpopunjavala,   unikatna je još danas. Sve u namjeri osigurati još manju potrošnju energije in povečati dodanu vrijednost u pekari.

Tajna principa MONSUN je u načinu zagrijavanja i kretanja vručeg zraka u pećnici. To omogučuje brzo formiranje korice, bolji okus i kvalitetu proizvoda. U usporedbi sa drugim tipom etažne peči, u pećnici tipa MONSUN, zagrijavamo samo zrak, koji se kreče u etaži. Dva ventilatora za cirkulaciju zraka, koja sta locirana u ložištu, redovito mjenjata smjer kreatanja. Zbog toga se redovito mjenja i smjer kretanja zraka u etaži. Nizka brzina protoka zraka u etaži (ca 30% brzine u standardnoj rotacioni pećnici), jednaka gornja i donja temperature i fleksibilne regulacije temperature su razlog za visoki kvaliet pečenja. Sve to uz veći kapaciet pečenja i manjoj potrošnji energije.

»Monsun« je tropski vjetar. Monsun tehnologija osnovana je na slićnom principu:

- redovito mjenjanje smjera pretoka vručeg zraka u pečnici

- zrak služi kao medij za prijenos energije & vlage za pečenje

.

Visoka efektivnost pečenja, kod svih tipova peći:

 

Etažne peći

Peći za pečenje na kolicima

Peći za prodajna mjesta

 1 deck oven

 2 rack oven

 3 shop bake oven

 - mala potrošnja energije – nema dodatnog zagrijavanja materiala

 - priključna snaga samo 38 kW

 - pećnice: Monsun 573/672/1344, SM

 - mala potrošnja prostora - stacionarna kolica, mjenja se smjer pretoka zraka

 - brzina protoka zraka  (2,5km/h)

 - pećnice: Monsun S4, S5, TWIN, SM

 - jednaki princip pečenja kao u pekari

 - neprekinut MONSUN - lanac pečenje

 - pećnice: Monsun MINI

Prednosti peći tipa Monsun

- Proizvodne pećnice na malom tlorisnom prostoru
Kretajuća atmosfera za pečenje, omogučuje kompaktnu konstrukcijo pećnice, i pećnica za pečenje sa kolicama za pladnjeve.

- Maksimalna iskorištenost površine za pečenje
Konvekcijski prijenos topline znači intenzivniji prijenos energije na produkte. Površina za pečenje zbog toga se može maksimalno iskoristiti.

- Manjša potrošnje energije
Direktni prijenos topline na proizvod, što označi manju priključnu snagu pećnice.

- Aktivno čuvanje okoline
Mala potrošnja energije peći DEBAG MONSUN, znaći manju potrošnju prirodnih izvora. Vaš doprinos očuvanju okoline može biti vaš pozitivni javni izgled.

BUDITE ORIGINALNI

Predtijesto možemo usporediti sa zrenjem npr. sir, šunke, vina, viskija, piva,…

Opširnije...

PROFESIONALNI PEKARSKI LIMOVI ZA PEČENJE

Pekarski limovi za pečenje su dio opreme svake pekare, slastičarnice, prodavaonice kruha i industrijske pekare...

Opširnije...

ČISTOĆA JE VAŽNA

OPTIMALNA HIGIENA, čistoća od samog početka

Optimalna higijena je osnovni uvjet u svim tehnološkim, pekarskim procesima. Smjernice i norme su zadnjih godina postale jako stroge...

Opširnije...